Ugovori

Pogledajte koliko je ukupno ugovoreno novca kroz javne nabavke, kroz koliko ugovora i u kojoj vrijednosti se nabavljaju robe, radovi i usluge. Pregled ugovora je dostupan od 2021. godine i može se pretraživati po godinama.

1.238 miliona €*

Ukupna vrijednost ugovorenih nabavki kroz CEJN (bez PDV-a)

*Direktnim putem ugovoreno je dodatnih 191.462.145,00 €. Ove nabavke nije obavezno sprovoditi putem CEJN-a pa stoga ne ulaze u ukupnu vrijednost ugovorenih nabavki.

649.913.164,72 € Ukupna vrijednost 10.210 Broj ugovora
409.817.077,23 € Ukupna vrijednost 2.339 Broj ugovora
177.835.853,03 € Ukupna vrijednost 5.882 Broj ugovora
Na koji način se sprovode nabavke?

Zakon predviđa više vrsta postupaka koji se mogu koristiti, a koji se razlikuju po nivou otvorenosti i složenosti.

9.404 ugovora 107 miliona €
7.824 ugovora 996 miliona €
568 ugovora 28 miliona €
570 ugovora 102 miliona €
65 ugovora 6 miliona €

610 miliona €*

Ukupna vrijednost ugovorenih nabavki kroz CEJN (bez PDV-a)

*Direktnim putem ugovoreno je dodatnih 64.609.541,00 €. Ove nabavke nije obavezno sprovoditi putem CEJN-a pa stoga ne ulaze u ukupnu vrijednost ugovorenih nabavki.

306.202.261,44 € Ukupna vrijednost 3.945 Broj ugovora
218.930.918,65 € Ukupna vrijednost 894 Broj ugovora
84.899.479,14 € Ukupna vrijednost 2.208 Broj ugovora
Na koji način se sprovode nabavke?

Zakon predviđa više vrsta postupaka koji se mogu koristiti, a koji se razlikuju po nivou otvorenosti i složenosti.

3.140 ugovora 41 miliona €
3.345 ugovora 523 miliona €
356 ugovora 18 miliona €
175 ugovora 26 miliona €
31 ugovora 3 miliona €

448 miliona €*

Ukupna vrijednost ugovorenih nabavki kroz CEJN (bez PDV-a)

*Direktnim putem ugovoreno je dodatnih 63.117.015,00 €. Ove nabavke nije obavezno sprovoditi putem CEJN-a pa stoga ne ulaze u ukupnu vrijednost ugovorenih nabavki.

238.181.645,43 € Ukupna vrijednost 3.835 Broj ugovora
148.662.154,07 € Ukupna vrijednost 874 Broj ugovora
61.622.563,34 € Ukupna vrijednost 2.146 Broj ugovora
Na koji način se sprovode nabavke?

Zakon predviđa više vrsta postupaka koji se mogu koristiti, a koji se razlikuju po nivou otvorenosti i složenosti.

3.442 ugovora 38 miliona €
2.952 ugovora 343 miliona €
212 ugovora 10 miliona €
225 ugovora 56 miliona €
24 ugovora 2 miliona €

179 miliona €*

Ukupna vrijednost ugovorenih nabavki kroz CEJN (bez PDV-a)

*Direktnim putem ugovoreno je dodatnih 63.735.589,00 €. Ove nabavke nije obavezno sprovoditi putem CEJN-a pa stoga ne ulaze u ukupnu vrijednost ugovorenih nabavki.

105.529.257,85 € Ukupna vrijednost 2.430 Broj ugovora
42.224.004,51 € Ukupna vrijednost 571 Broj ugovora
31.313.810,55 € Ukupna vrijednost 1.528 Broj ugovora
Na koji način se sprovode nabavke?

Zakon predviđa više vrsta postupaka koji se mogu koristiti, a koji se razlikuju po nivou otvorenosti i složenosti.

2.822 ugovora 28 miliona €
1.527 ugovora 130 miliona €
170 ugovora 21 miliona €
10 ugovora 1 miliona €
0 ugovora 0 miliona €
Objašnjenja postupaka:

Jednostavna nabavka se sprovodi putem elektronskog sistema javnih nabavki za nabavke na godišnjem nivou od 8000 do 25000€, i radove do 40000€. Rok za dostavljanje ponude: najmanje tri dana.

Otvoreni postupak se sprovodi putem elektronskog sistema javnih nabavki za nabavke do 150 000€ i radove do 500000€. Rok za dostavljanje ponuda: najmanje 15 dana. *Za nabavke preko ovog iznosa, rok za dostavljanje ponuda ne smije biti kraći od 30 dana.

Okvirnim sporazumom se određuju uslovi za zaključivanje ugovora za određeni period, cijenu i količinu prema potrebi onoga ko naručuje, nakon čega se zaključuju ugovori po potrebi.

Pregovarački postupak bez prethodnog objavljivanja poziva je najmanje transparentan postupak kada se direktno subjektima dostavi poziv da podnesu inicijalnu ponudu.

Ograničeni postupak se sprovodi tako što se objavi tenderska dokumentacija radi podnošenja prijava kandidata koji su zainteresovani za učešće u tenderu, dok se u drugoj fazi postupka zainteresovanim kandidatima pojedinačno dostavlja poziv za podnošenje ponuda.

U prethodne tri godinu nisu sprovođene nabavke kroz partnerstvo za inovacije, konkurentski dijalog i konkurentski postupak sa pregovorima. Radi se o postupcima koji omogućavaju nabavke predmeta za koje se ne zna konačno rješenje prije nego se ispregovara sa zainteresovanim kandidatima (specifične nabavke poput projektovanja, inovativnih rješenja i slično). Nije sprovođen ni pregovarački postupak sa prethodnim objavljivanjem poziva.