priredio Institut alternativa

Javne nabavke

Pogledajte ko i koliko novca dobija kroz javne nabavke, sa kim država najčešće zaključuje ugovore i koje su sve firme u posljednje tri godine dobile novac za robe, usluge i radove.

Ko dobija tendere?

Unesite naziv ili PIB firme i pretražite bazu podataka

Vidi sve

Kako se sklapaju ugovori?

Unesite naziv državnog organa, opštine, službe ili preduzeća

Vidi sve

Koliko trošimo na nabavke?

610.032.659 €

ukupno ugovoreno novca za 2023. godinu

Vidi detalje (bez PDV-a)

Pretražite našu bazu ugovora o nabavkama koji su sklopljeni od 2021. godine.

Najčešće korišćen postupak nabavke:

Jednostavna nabavka

51% ugovora je sklopljeno koristeći postupak sa najkraćim rokom za dostavljanje ponuda.

Saznajte više