Ko je dobio ugovore o nabavkama?

Pretražite bazu privrednih društava i subjekata koji su potpisali ugovore za nabavku roba, radova ili usluga. Možete ih pretražiti po dijelu naziva ili poreskom identifikacionom broju (PIB-u). U bazi se nalaze firme koje su sklopile ugovore sa početkom od 2021. godine, kada je započeo sa radom elektronski sistem javnih nabavki (CEJN).

186
151.262.984,69 €
435
62.064.641,74 €
152
55.723.321,83 €
26
37.830.145,55 €
139
36.714.548,77 €
159
34.514.026,13 €
122
33.477.604,28 €
44
29.284.242,50 €
98
25.465.923,59 €
66
24.603.373,59 €
11
21.911.972,28 €
58
18.955.602,66 €
46
18.324.272,53 €
47
17.633.934,00 €
31
17.448.779,30 €
225
16.728.398,60 €
11
16.349.713,15 €
13
16.060.419,89 €
31
15.875.974,71 €
283
15.737.503,51 €